Spoločnosť ENERGIE MONTAGE s.r.o. bola založená v roku 2000 ako spoločnosť s ručením obmedzením. V poslednom desaťročí si firma vytvorila svoje trvalé miesto na miestnom trhu v oblasti dodávok, výroby a montážnych činností v energetike, strojárstve, chemickom, potravinárskom, automobilovom, odpadovom hospodárstve a ostatných odvetviach priemyslu.

Našim poslaním je trvalo zlepšovať služby a kvalitu vykonanej práce pri všetkých činnostiach preukazovať snahu o efektívnu realizáciu a tak, čo najlepšie napĺňať predstavy a vytvárať trvalé hodnoty pre zákazníkov a prispievať k pozitívnemu rastu našej spoločnosti. Veríme, že k napredovaniu spoločnosti prispeje aj certifikácia integrovaného manažérskeho systému, ktoré sa uskutočnilo v auguste 2014.

V rámci svojich aktivít firma realizuje rôzne projekty a zákazky v kompletnej aj čiastkovej realizácii od jednoduchých projekčných činností, cez výrobu a montáž technologických celkov, oceľových konštrukcií, potrubných trás, rozvodov a ostatných technológií naprieč širokým spektrom odvetví, vrátane jadrovej energetiky.