Medzi naše hlavné aktivity patrí: Ďalšie aktivity spoločnosti:
 • výroba a montáž technologických zariadení
 • obchodné a manažérske poradenstvo
 • výroba a montáž potrubia
 • plynofikácia
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • montáž, rekonštrukcie a stavby plynu a zdvíhacích zariadení
 • výroba a montáž nádrží a vyhradeného technického zariadenia
 • revízne skúšky zdvíhacích zariadení
 • špeciálne zváracie činnosti
 • údržba a servis zariadení a technológií v čase prevádzky a odstávky
 • servis všetkých priemyselných odvetví vrátane jadrovej energetiky
 • realizácia stavieb
 • autodielňa