REFERENCIE REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

2015

 • Realizácia: SAG Elektrovod, a. s.
 • Predmet diela: Výroba oceľovej konštrukcie
 • Miesto: Kráľová nad Váhom, SR
 • Realizácia: Technická univerzita Košice
 • Predmet diela: Oceľová konštrukcia zaťažovacieho rámu ku skúške sietí
 • Miesto: Košice, SR
 • Realizácia: SLOVING, spol. s r. o.
 • Predmet diela: Zámočnícke a zváračské práce
 • Miesto: Elektráreň Nováky, SR
 • Realizácia: Považské Liehovary a.s.
 • Predmet diela: Výroba a montáž technológie liehovaru
 • Miesto: Rafinačná stanica liehu, Nadlice, SR
 • Realizácia: Maire Technimont, Taliansko
 • Predmet diela: Modifikácie, výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií a komponentov
 • Miesto: LDPE4 Slovnaft Bratislava, SR
 • Realizácia: LEONCINI e Csrl., Taliansko / ENEL a.s.
 • Predmet diela: Montáž potrubných systémov Lot 9, vrátane hrubostenných nerezových potrubných trás
 • Miesto: Jadrová elektráreň Mochovce 3 a 4 Blok ProjectM49 – LOT 9
 • Realizácia: LEONCINI e Csrl., Taliansko / ENEL a.s.
 • Predmet diela: Špecializované a pomocné práce nábehu do prevádzky častí blokov EMO 3 a 4
 • Miesto: Jadrová elektráreň Mochovce 3 a 4 Blok Commissioning works
 • Realizácia: STASMO s.r.o
 • Predmet diela: Výroba pomocných nerezových konštrukcií pre čističky odpadových vôd
 • Miesto: Sieť ČOV na Slovensku