REFERENCIE REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

2015

  • Realizácia: SAG Elektrovod, a. s.
  • Predmet diela: Výroba oceľovej konštrukcie
  • Miesto: Kráľová nad Váhom, SR
  • Realizácia: Technická univerzita Košice
  • Predmet diela: Oceľová konštrukcia zaťažovacieho rámu ku skúške sietí
  • Miesto: Košice, SR
  • Realizácia: SLOVING, spol. s r. o.
  • Predmet diela: Zámočnícke a zváračské práce
  • Miesto: Elektráreň Nováky, SR
  • Realizácia: Považské Liehovary a.s.
  • Predmet diela: Výroba a montáž technológie liehovaru
  • Miesto: Rafinačná stanica liehu, Nadlice, SR
  • Realizácia: Maire Technimont, Taliansko
  • Predmet diela: Modifikácie, výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií a komponentov
  • Miesto: LDPE4 Slovnaft Bratislava, SR
  • Realizácia: LEONCINI e Csrl., Taliansko / ENEL a.s.
  • Predmet diela: Montáž potrubných systémov Lot 9, vrátane hrubostenných nerezových potrubných trás
  • Miesto: Jadrová elektráreň Mochovce 3 a 4 Blok ProjectM49 – LOT 9
  • Realizácia: LEONCINI e Csrl., Taliansko / ENEL a.s.
  • Predmet diela: Špecializované a pomocné práce nábehu do prevádzky častí blokov EMO 3 a 4
  • Miesto: Jadrová elektráreň Mochovce 3 a 4 Blok Commissioning works
  • Realizácia: STASMO s.r.o
  • Predmet diela: Výroba pomocných nerezových konštrukcií pre čističky odpadových vôd
  • Miesto: Sieť ČOV na Slovensku