Pracovná sila spoločnosti:

  • vysoko kvalifikovaní zvárači – metódy: MMA, MIG, MAG, TIG
  • zámočníci, inštalatéri potrubia
  • mechanici a technici – oceľových konštrukcií , vysokotlakových potrubí, olejovo-plynových systémov , rozvodných zariadení, regulačných a meracích zariadení
  • elektrotechnici, elektrikári
  • kvalitári a NDT technici
  • projektanti a konštruktéri