NAŠA MISIA:
Firma ENERGIE MONTAGE s. r. o. prináša, vyvíja a dodáva kvalitné produkty, ktoré naplnia predstavy zákazníka a motivujú ho k ďalšiemu záujmu o naše služby.
Dodávateľské služby a produkty sú vyrábané efektívnymi, overenými postupmi a technológiami v bezpečnom pracovnom prostredí a procesmi prijateľnými pre životné prostredie.

NAŠA VÍZIA:
Našim cieľom je byť uznávanou menšou až stredne veľkou organizáciou a kvalitným dodávateľom oceľových komponentov a technológií v oblasti energetiky a priemyslu v nasledujúcich desaťročiach. Poskytovať našim zákazníkom maximálnu flexibilitu a spoľahlivosť pri plnení ich požiadaviek. Aj naďalej napĺňať túto víziu a ponúkať služby a výrobky prostredníctvom overených najnovších technológií, procesov a tým upevňovať našu pozíciu a svoje miesto na trhu.