ENERGIE MONTAGE s.r.o. spĺňa náročné a kvalifikačné požiadavky procesov zvárania a z pohľadu certifikácie vyhovuje požiadavkám STN EN ISO 3834 – 2.

Platnosť certifikátu je v súčasnosti do 1.9. 2016, a plnenie požiadaviek STN EN ISO 3834 -2 je pravidelne preverované re certifikačným auditom.
Náš kvalifikovaný personál má bohaté skúsenosti so zváraním napríklad:

  • veľkých tlakových nádob
  • malých tlakových nádob
  • tlakových zariadení
  • veľkých skladovacích nádob
  • malých skladovacích nádob
  • prepravných potrubí
  • priemyselných potrubí
  • oceľových konštrukcií

Zvárací proces – základný materiál (ISO 4063); (CEN ISO/TR 15608)

111 – 1.1,1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.4, 8

135 – 1.1,1.2, 1.3

141 – 1.1,1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 6.4, 7.1, 8

Spoločnosť je vlastníkom rozsiahleho zoznamu platných WPQR oprávnení. V prípade chýbajúceho typu oprávnenia pre požadované činnosti sme schopní tieto potreby dopĺňať podľa požiadaviek predmetného projektu alebo zákazníka.